maanantai 22. lokakuuta 2007

kirjallisuus / internet / kirjat

Voi olla, että blogien ja nettijulkaisujen tullessa yhä keskeisemmäksi lyhyen ja nopean runouden julkaisutavaksi, korostuu laajan muodon ja ilmaisun mahdollisuus kirjaan painetussa runoudessa. Harva on valmis lukemaan ruudulta raskasta runoutta pitkiä aikoja. Sikäli kuin kirjallisuus on nimenomaisesti ajan ja ajattelun taidetta, netti- ja kirjarunouden rinnakkaiselo paljastaa, mikä julkaisumuoto sopii lyhyille ja mikä pitkille rytmeille ja jaksoille. Laajaa runoutta lukiessa taas paljastuu, millaisia kokonaishahmotuksen ja aikojen päällekkäisyyden ilmaisun mahdollisuuksia kirjallisuudella on. Toisaalta internetin hyperteksti- ja multimediakeinot synnyttävät oman tarkkuutensa ja ikään kuin mielikuvitusta hallinnoivan ja samalla assosiaatioiden määrän moninkertaistavan (post?) kirjallisuuden. Tämä yleinen huomio syntyi pohtiessani Sonnevin Valtamerta.

Ei kommentteja: