torstai 29. maaliskuuta 2012

sattumalta


A. W. Yrjänän taiteessa keskeinen piirre tietylle osalle hänen yleisöään on, että voidakseen ottaa vastaan hänen kieltään ja musiikkiaan, on kyettävä antamaan hänelle anteeksi (mitä kukakin). Tämä asetelma on erityisen mielekäs ja hedelmällinen semminkin kuin Yrjänän taiteen ydin on gnostilaisen ymmärryksen ja sosiaalipsykologisen itsetuhoturhautuman kynnyksellä tasapainottelevan hahmo. Asetelma on pitkällisen prosessin tulos ja luultavimmin hedelmällisyydessäänkin täysin hallitsematon.


moninaisin menetelmin hedelmöittymisemme ja siittämisemme hetkestä aina fyysisen kuolemamme jälkeiseen / säädellään tapaamme ymmärtää itseämme ruumiillisina olentoina ja niiden toimintoja / ja niiden toimintoja, tapaamme ymmärtää itseämme ruumiillisina olentoina säädellään / moninaisin menetelmin hedelmöittymisemme ja siittämisemme hetkestä aina fyysisen kuolemamme jälkeiseen


runokritiikki on jäljessä


Suomalaisen runouden kritiikki on auttamatta jäljessä ja siihen on yksinkertainen syy: poetiikkojen ja kirjojen äkillinen paljous ja moneus. Ainoastaan laajat, pidempää aikaväliä jonkun tekijän tuotannossa tai vastaavassa melko suppeassa (ei koko kenttää koskevassa) kontekstissa kriittisesti ja näkemyksellisesti luotaavat artikkelit voivat vastata tähän haasteeseen, jota ennen kaikkea runous tarvitsee. Kriittinen ja näkemyksellinen tässä tarkoittaa, että kirjoittaja kykenee ymmärtämään runoja suhteessa julkilausuttuihin poetiikoihin, mutta sitoutumatta niihin kyky lukea runoutta myös ainakin jossain määrin tietoisen kirjallisuuskäsityksensä lävitse. Ei tarvitse olla kyse kirjallisuustieteestä. Tällaisia artikkeleita tarvittaisiin aika paljon, eri kirjoittajilta. Voi olla, että kirjoittajia puuttuu.

perjantai 23. maaliskuuta 2012

hellitysohjelma

keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

(4-8 maaliskuuta)I had a word on my tongue
heavy burden
but it wouldn't enter my mind
forgotten, frustration, fear of losing

dear language, it was something, close to, not really -ove
-tain -mory, not like that, transforming... -rkness -rrogance
missing, what ever I think
others experience
it's just imagination using imperfect perception
It has taken the place I thought belongs to me:
thoughts
are nothing else than this

the state of disorder you search for
is the very state of uncertainty you won't in any circumstances
let to define you. Every moment of your life you need
to define this other away and analyse it into something familiar
which is all false. Disorder is also

the state of social emotion
BODY REFUSES
that the leaders of men wish to arouse within the tension

of culturally weakened bodies, and then to dull them with
what ever indigestible mental shit. Disorder
is amoral. All that needs power needs disorder.
It is a tool, and as such as loving as any knife.

You don't know how to lock the toilet door
You cannot open the lock once you are in

removing a ring half of the finger comes off with it
now you are not going to take off your clothes
you begin to hate something you love
your parents paint your grave with purple
the original color of carrots
wombthing, leaking
capitalism is a mess - making more mess is no revolution
imagine your self as a compost
and then some alchemy: blackbirds hanging around to catch your worms
feathery neck reaching for living flesh, swallowing
disorder. a fool for all purposes
is as thoughtful as any lover

MIND CONFUSES

even the trees are smiling trough the capitalism we breath
the great oak next to crapper
birches in the border of the forest
birds on the birches, any time now
ravens are flying over
slowly moving to downtown
slowly transforming
like Iceland

maanantai 12. maaliskuuta 2012


VALOJÄLJENNÖS

perjantai 9. maaliskuuta 2012

Oppimaan oppiminen


Suuri osa siitä, mitä kutsutaan opiskeluksi on jo opittujen asioiden järjestelemistä uusiin järjestyksiin. Hyvin harvoin ihminen altistaa itsensä täysin vieraalle asialle, ajatukselle tai tunteelle, johon suhteessa olemista todella täytyy harjoitella. Oppiminen on pääasiassa virheistä oppimista ja kertausta, ellei sitten opiskele jotakin, minkä pystyy omaksumaan nähtyään sen yhdestä esimerkistä. Niinpä oppimaan oppiminen on paljolti mielekkään suhteen muodostamista epäonnistumiseen ja pettymykseen, niiden tunteellisen raskauden kantamista ja yli näkemistä. Lisäksi oppimaan oppiminen on havainnon ja muistin tarkkuuden ja laajuuden harjoittamista. Kolmanneksi oppimaan oppiminen on erilaisten aineellisten ja mentaalisten havaintoon vaikuttavien menetelmien hallitsemisen harjoittelua - tällä abstraktiolla, johon onkin hyvä päättää ytimestään yhä hauraampiin ääriin leviävä ajatuskulku, yritän tarkoittaa kaikkia taitoja siveltimenkäytöstä liikekieleen ja äänenkäytöstä matematiikkaan.katson ympärilleni matkimalla
katsetta joka näyttää huomaavan sisäpuolen
sisäpuolen kuten mullat huonekasvien ympärillä

siinä silmien edessä heijaa keinu poikittain
siinä ikkunan edessä keinulauta kakkosnelostakatson liikkeen sisään

mutta näen jotain tuttuja

cut!


torstai 8. maaliskuuta 2012

Rekola in English


Here is a very rough, five minutes translation from a poem by Mirkka Rekola (from the book Syksy muttaa linnut, 1961).


"The land of my heaven has no name
for birds to fly by
no cloud for cover
the land of my heaven has not
one sign
no wild barrier
to open in all winds
to close
for me
the land of my heaven
has not one sign
when i stop
under the tree of flying insects
and sit and sit
with someone for something."